От 1 март започва приема на заявления за кандидатстване по СЕПП

От 1 март започва приема на заявления за кандидатстване по СЕПП

От 1 март 2008 год. в общинските служби по земеделие и гори ще започне подаването на заявления от ползвателите на земеделски земи за кандидатстване по Схемата за единно плащане на площ за текущата 2007-2008 стопанска година. Формулярите на заявленията за подпомагане се предоставят от ОСЗГ. Стопаните, които са регистрирали стопанисваните от тях площи за предходната година, подават заявление за корекция в СИЗП, в което актуализират разпределението на блоковете в земеделското стопанство по парцели и култури, както и могат да добавят нови площи към земеделското стопанство.

Земеделските стопани, нерегистрирани до момента със стопанисваните от тях площи по СИЗП, попълват заявление за регистрация по СИЗП, с което идентифицират земеделското си стопанство за текущата година. Крайният срок за подаване на заявленията в областната разплащателна агенция е до 15.05.2008 год.

От дирекцията апелират към земеделските производители, чийто земи се припокриват, да изчистят юридическото статукво на нивите, защото при посочването, че едни и същи площи се обработват от двама души, нито един от тях няма да получи субсидията за единно плащане на площ. Именно поради тази причина в Брюксел са върнати над 70 милиона лева от субсидиите за първата ни еврогодина.

Другият препъникамък за получаването на европарите е недопустимото увеличаване на обработваемите площи, които стопаните посочват в документите си. Нерядко вписаните там земи се оказват неплодородни места. В регламента е записано, че ако производителят е надписал с 50 процента земите, които обработва, санкцията за това е да не получава субсидии за единно плащане на площ в продължение на три години.