От днес Държавен фонд Земеделие - РА приема проекти за лозарство

От днес Държавен фонд Земеделие - РА приема проекти за лозарство

От днес Разплащателната аенция започва приема проекти на лозари и винпроми, които ще бъдат субсидирани по мярката "Преструктуриране и конверсия на винени лозя", съобщи земеделският министър Нихат Кабил. За стопанската 2007 - 2008 г. Европейската комисия отпуска на България малко над 18 млн. евро, които ще се изплащат на стопаните за 12 вида дейности.

Освен за презасаждане и смяна на сортовете, лозарите могат да представят и проекти за смяна на лозята, презасаждане без смяна на сортовете, увеличаване на лозите за хектар, изграждане на противорозионни съоръжения и др. Субсидията е 75 на сто от стойността на всеки проект, като за хектар максималната помощ варира от 5 090 лв. до 44 900 лв. 

Проектите ще се приемат в централния офис на разплащателната агенция до 19 февруари, като в рамките на два месеца ще стане одобрението и изплащанета на субсидиите. Кандидатите могат да ги получат и авансово само, ако представят банкова гаранция в размер на 125% от стойността на проектите. Ако след първото набиране на проекти средствата не бъдат усвоени, ще има и втори прием на документи, обясни шефът на агенцията Димитър Тадаръков. Вече има 55 проекта, подготвени още от миналата година, които още от утре ще бъдат депозирани в агенцията.