Откриване на АГРА 2012 - първи ден

Откриване на АГРА 2012 - първи ден

Очаква се по време на АГРА 2012 още много български компании да намерят делови партньори от чужбина. Експозициите на директни и представени фирми от 25 държави