Отлагат с година новия био регламент

Европейската комисия отвори за обществени консултации новия План за действие за биологично земеделие

Отлагат с година новия био регламент

 

На 4 септември Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за биологичното земеделие, научаваме от сайта на комисията.

 

По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни бе предложено новото законодателство за биопроизводство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г.

 

"Биологичното земеделие ще бъде възлов елемент от прехода към новата Обща селскостопанска политика (ОСП). За да се осъществи целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработва биологично, Комисията ще подкрепи сектора чрез подходяща политика и нормативна уредба", заяви европейският комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски.

 

За да подкрепи постигането на тази цел, Европейската комисия въвежда и използва ключови инструменти:

 

•    План за действие. Документът ще бъде структуриран около три главни теми: стимулиране на търсенето на биологични продукти; насърчаване на активното използване на земеделските площи за биологично производство в ЕС; както и засилване на ролята на биологичното земеделие в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Започналата обществена консултация цели да привлече обратна информация от заинтересовани страни относно проекта на плана за действие. Въпросникът ще бъде онлайн до 27 ноември.

 

•    Ново законодателство. Целта на новите правила е да осигурят лоялна конкуренция за земеделските стопани, като същевременно се предотвратяват измамите и се запази доверието на потребителите. Поради кризата с коронавируса работата по вторичното законодателство бе забавена. Затова Комисията предложи влизането в сила на новото законодателство да се отложи с една година, което ще осигури достатъчно време за  необходимите широки консултации и за законодателния контрол.

 

•    Политика на ЕС за популяризиране на хранително-вкусовата промишленост. За 2021 г. Комисията планира да отпусне специален бюджет за биологично земеделие в размер на 40 милиона евро по линия на политиката за популяризиране. Средствата ще се използват за съфинансиране на дейности и информационни кампании, които да повишит осведомеността относно качествата на сектора и да се стимулира търсенето.

 

Освен чрез тези ключови инструменти, подкрепата за по-нататъшното развитие на биологичното земеделие в ЕС ще продължи в рамките както на настоящата, така и на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП). 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

Добави коментар