Отново се „усвояват” средства за информационна кампания по ПРСР 2007-2013

  • 27.11.2021 11:24
  • 725
  • 0
  • Новини
Отново се „усвояват” средства за информационна кампания по ПРСР 2007-2013

Днес в страната започва поредната информационна кампания, организирана от Министерството на земеделието и храните. Тя е по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г, която през миналата седмица бе отбелязана от управляващите с пищно пиршество.

В кампанията са включени три групи семинари, които ще текат едновременно на регионално, областно и общинско ниво. Несъмнено цифрата на общия брой на предстоящите семинари на пръв поглед изглежда доста сериозна. Друг е въпросът обаче колко добре ще бъде оповестено провеждането им, както и каква част от средствата, отпуснати от ЕС за тези обучения, ще бъдат усвоени по предназначение.

От МЗХ информират, че първата група семинари ще се проведат в 6-те региона на планиране, като в тях ще вземат участие служители от Министерство на земеделието и храните, както и от областните дирекции „Земеделие” и общинските служби по земеделие.

В рамките на семинарите ще бъде представена информация за измененията в ПРСР 2007-2013 и измененията в наредбите във връзка с оптимизиране на процедурите за кандидатстване. Ще бъдат представени и най-често допусканите грешки при изготвянето и изпълнението на проектите по мерките от ПРСР 2007-2013. Предвидено е да се представят и стъпките за изготвяне на бизнес-план.

По време на кампанията ще се проведат и 28 областни семинара при същия дневен ред с участието на регионалните служби на МЗХ и на Разплащателната агенция, както и на служителите на общинските администрации, отговарящи за подготовката на проекти в общините.

В рамките на информационната кампания ще се проведат и 60 общински семинара, предвидени за потенциалните бенефициенти по Програмата – общини, неправителствени организации,  фермери, читалища.

Кампанията трябва да продължи до месец ноември и се провежда по линия на Техническата помощ към Програмата. Първият семинар от кампанията е днес в Шумен.