Пазарът за лизинг на селскостопанска техника ще нараства и през 2014-а

Пазарът за лизинг на селскостопанска техника ще нараства и през 2014-а

Пазарът за лизинг на селскостопанска техника ще нараства и през 2014-а година, съобщава Фермер.БГ.

 

Агробизнес секторът остава предпочитан за лизинговите дружества у нас. Според експерти и през 2014-а година се очаква ръст на сключените договори за лизинг в селското стопанство. Голяма част от лизинговите компании са планирали увеличаване на финансовия портфейл именно в аграрния сектор, заради положителните тенденции в развитието му.

 

Основен предмет на договорите за лизинг са закупуването на нова селскостопанска техника, предимно трактори, комбайни и сеялки. Лизинговите компании предлагат при все по-облекчени процедури и закупуването на употребявани комбайни и трактори, но с изискването да не са по стари от 5 години. По отношение на специализираната селскостопанска техника, дружествата предоставящи лизинг са предпазливи, заради по-трудната продажба, ако се наложи такава при неплащане на лизинговите вноски.

 

Сериозен стимул за развитието на пазара за лизинг на земеделска техника и оборудване е това, че голямата част от фирмите вносители приемат клауза в договорите за лизинг, която гарантира обратно изкупуване на машините, ако лизингополучателят спре да плаща.

 

Стандартният срок за лизинг на нова селскостопанска техника е до 5 години при 15-20% първоначална вноска. При лизинг на употребявана земеделска техника, максималният срок е до 48 месеца. Лихвените проценти пък варират между 4,5 и 8,5% при лидерските лизингови компании на пазара.