Петя Ставрева: Извоюваното на европейския терен, трабва да се приложи и в България

Петя Ставрева: Извоюваното на европейския терен, трабва да се приложи и в България

В началото на месеца Европейският парламент прие с голямо мнозинство доклада на евродепутата Петя Ставрева за подпомагане на развитието на селските райони. 1.02 милиарда евро за инвестиции в селските райони ще бъдат отпуснати за икономическо възстановяване. Тези средства ще бъдат добавени към бюджетите на програмите за развитие на селата и селските райони на страните-членки. От европарите България ще получи около 100 млн. лв. За това до голяма степен допринесе земеделският ни евродепутат Петя Ставрева, която, оказва се, е един от малкото ефективни български политици и действително отстоява интересите на българските земеделци пред Европейската общност.

По време на конференцията „Актуални въпроси в млечния сектор” на Международния панаир в Пловдив Петя Ставрева представи доклада си за допълнителното финансиране на агросектора, предаде Фермер.БГ. От отпуснатите средства страната ни ще получи около 100 млн. лева. Изключително важно е обаче тези пари да стигнат бързо до фермерите, до хората, ангажирани с агробизнеса, както и да бъдат прозрачно усвоени, заяви евродепутатът.

Допълнителните средства могат да се използват по различен начин. Едно от предложенията Ставрева беше всяка страна да може да разпределя получените средства според нуждите на земеделските стопани и жителите на селските райони. Част от тези пари могат да се изплозват за широколентов интернет в селските райони, за преструктуриране на млечния сектор, за проекти за възобновяеми енергийни източници, опазването на природата и биоразнообразието.

За да бъдет усвоени средствата обаче в периода 2010-2013 год. е много важно до края на месец юни страната ни, чрез Министерството на земеделието и храните (МЗХ) да изпрати до Брюксел списък с допълнителните дейности, които ще станат част от мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. Бенефициенти могат да бъдат физически лица, земеделски производители, фирми, местната власт – особено по отношение на интернет инфраструктурата.

Предизвикателствата, които стоят пред България в посока на това максимално да се възползва страната ни от възможностите, които дава за подпомагане ОСП. Една от основните задачи са наложителните законодателни промени и дългосрочна политика, в която да има изведени приоритети по отношение развитието на агросектора в България. За да наваксаме изоставането на този сектор у нас, трябва да се създадат подходящи условия за конкурентно производство и пазарна реализация на продукцията.

Целият репортаж можете да прочетет в сайта  Фермер.БГ