Плащанията за малки стопани ще бъдат 1250 евро от догодина

Плащанията за малки стопани ще бъдат 1250 евро от догодина

 

По интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“, която ще се прилага в новия програмен период от 2023 г., се предвижда годишно плащане под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания. 

 

Преразпределително плащане: Ставката се очаква да бъде 210,32 лв./ха от догодина

 

Интервенцията таргетира дребните земеделски стопани (ДЗС) на ежегодна база, които са подали заявление по базовата схема. Кандидатите следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания. 

 

Бенефициентите няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана с животни или с екосхеми за получаване на по-високо плащане. 

 

Статистиката сочи, че най-голям е броят на земеделските стопанства до 2 000 евро стандартна продукция. Това са дребни натурални стопанства, които нямат възможности за подобряване на техниката, модернизация, пазарен достъп или кандидатстване за обществена подкрепа. 

 

Към 2018 г. по данни на ИСАК кандидатите по ДЗС са 7,98% от кандидатите по СЕПП. Общо те стопанисват по-малко от 0,20% от общата площ по СЕПП.

 

За кампания 2019 бенефициерите по ДЗС са общо 3396, като 2307 от тях са със закръгляния на плащанията до 500 евро. 

 

Средната площ, с която са кандидатствали дребните земеделски стопани, е 1,55 ха. Цялата заявена площ от ДЗС е 5255 ха, или приблизително 0,15% от обработваемите площи в България. 

 

Извън заявяването по схемата следва да се има предвид, че в стопанствата с до 10 ха обработваема земя попада малко над 2% от обработваемите площи, а в стопанствата до 15 ха – малко над 3% от обработваемите площи. 

 

Малката площ, която стопанисват дребните фермери, носи малък екологичен ефект, респективно оказва незначително въздействие върху спазването на предварителната условност. Ето защо малките стопани ще подлежат на опростена система за контрол във връзка със спазването на предварителните условия съгласно чл. 83(2) а) и чл. 83 (6) е) от Хоризонталния регламент, уточняват от Министерството на земеделието в своя бюлетин за ОСП. 
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар