По колко ще се плаща по екосхемата за трайни насаждения?

По колко ще се плаща по екосхемата за трайни насаждения?

 

Продължаваме да ви запознаваме с 10-те екосхеми, по които ще може да получите допълнително подпомагане от 2023 г. Следващата в списъка е Екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения, която е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на водите. 

 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

 

Бюджетът по екосхемата за трайни насаждения се планира да бъде 7 483 800 евро годишно. Общото финансиране за периода 2023-2027 г. е 37 419 000 евро, посочват от Министерството на земеделието в актуалния си бюлетин за ОСП. 

 

Екологичните практики в интервенцията са следните: 

 

1. Засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения, с цел на намаляване на влаганите изкуствени торове и/или 

 

2. Поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, върху които не се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). 

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за екологична практика 1 е 114,53 евро/ха и за екологична практика 2 – 61,20 евро/ха. 

 

Припомнете си и предишните ни публикации относно интервенциите за запазване и възстановяване на почвения потенциал; за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура; за поддържане на биологично земеделие; и за намаляване използването на пестициди.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар