Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008

Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008

Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008