Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008

  • 1888
  • 0
  • Новини
Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008

Полево представяне на трактори Valtra - село Яздач, Септември 2008