Португалия пришпорва споразумението за новата ОСП

  • 22.07.2022 23:40
  • 54
  • 6
  • Новини
Португалия пришпорва споразумението за новата ОСП

 

 

Словения предстои да поеме повторно щафетата на ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2021 г. За първи път това се случи през 2008 г.

 

Тъй като мандатът на Португалия изтича съвсем скоро, страната полага неимоверни усилия да се постигне споразумение за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) до края на месец май.

 

По време на онлайн заседание на Съвета по земеделие и рибарство на 26 април бе представено компромисното предложение за Зелената архитектура. Тя обаче беше посрещната от министрите със смесени реакции. 

 

Повечето делегации настояха да бъде запазена допълнителната гъвкавост при екосхемите, за да се избегне евентуална загуба на неизползвани средства. Нещо повече, те се изказаха в защита на първоначалния 2-годишен „обучителен“ период и възможност за прехвърляне на средства между двата стълба. 

 

Очаква се следващият супертриалог между ЕП, ЕК и Съвета на ЕС да се проведе след 25 май в Брюксел. Пак за тогава се гласи и среща на земеделските министри, което ще позволи да се съберат на едно място всички преговарящи екипи.

 

Междувременно Словения вече е готова с предварителен график за заседанията на Съвета по земеделие: 

 

•    19 юли в Брюксел;
•    13 септември (вероятно Брюксел);
•    11-12 октомври (Люксембург);
•    15-16 ноември (Брюксел);
•    13-14 декември (Брюксел);
•    5-7 септември – обичайната неформална среща.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
Maurice smith
на 28.02.2022 6:43
I use basically superior fabrics : you will discover these products by: <a href="https://kwtsb.com/">مقوي شبكة اوريدو</a>
Maurice smith
на 28.02.2022 6:33
I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. <a href="https://kwtsat.com/">فني ستلايت حولي</a>
Vicki Stokes
на 28.02.2022 6:28
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. <a href="https://kwcarservice.com/">بنشر امام المنزل</a>
Vicki Stokes
на 28.02.2022 6:24
During this website, you will see this shape, i highly recommend you learn this review. <a href="https://abubahor.site/">صيانة تكييف</a>
Maurice smith
на 28.02.2022 6:01
On this page you can read my interests, write something special. <a href="https://www.abubahor.com/">مكافحة حشرات وقوارض</a>
Maurice smith
на 17.02.2022 12:43
I use only high quality materials - you can see them at: <a href="https://www.aitelephone.com/virtual-meeting-service.html">video conference free</a>
Добави коментар