Повече правомощия на ОЗС при разглеждането на проекти поискаха фермери от МЗХ

  • 302
  • 0
  • Новини
Повече правомощия на ОЗС при разглеждането на проекти поискаха фермери от МЗХ

„Активно се работи по управленската програма на правителството в сектор „Земеделие”, заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на официална среща в МЗХ със зърнопроизводители от Добрич. На нея участваха и двамата му заместници Преслав Борисов и Цветан Димитров, съобщават от ведомството. „В този контекст от особена важност е да бъдат съгласувани изготвените приоритети с актуалните проблеми и дневния ред на самите земеделски стопани, сред които зърнопроизводителите имат особено място, продължи министърът и определи срещата като знакова, тъй като е първата с браншовици и то от най-плодородната част на България.

В отговор те изтъкнаха, че активният диалог трябва да продължи в бъдеще и с други браншови организации от цялата страна, за да може да се изгради цялостна картина за ситуацията в сектора. Д-р Найденов обеща, че новата стратегия на МЗХ ще включва и по-активно представителство в Брюксел с цел българските производители да се възползват пълноценно от възможностите на ОСП. Той информира, че шефът на Главна дирекция „Земеделие” в МЗХ Драгни Драгнев, който беше преместен от министъра като шеф на Областна дирекция „Земеделие и гори” в Добрич, е освободен и от поста си там. Зърнопроизводителите привестваха решението на министъра и от своя страна го запознаха с проблемите, които имат в оперативната си дейност.

Въпросът за по-стриктен контрол на процедурите при предоставяне за обработка на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) бе сред основните им забележки. Браншовиците отправиха препоръка това да става в точно определен времеви интервал, съобразен с технологичното време преди сеитба, така че да няма ситуации, при които обработена и засята от един стопанин земя, да бъде ожъната от друг. Те посочиха и необходимостта от по-стриктно регламентиране на условията за участие в тръжните процедури, които да се обвържат с надеждни гаранции за реалното обработване на земята, така че да не се допуска да остават необработвани през годината плодородни земи от този фонд поради отказ на некоректни участници, спечелили тръжните процедури.

За субсидиите за обработваеми площи браншовиците препоръчаха да се изплащат едновременно, или ако няма достатъчно средства, да се изплащат реципрочно и поетапно. Заместник-министър Преслав Борисов се съгласи, че е важно да има прозрачност в процедурата на изплащане и да се подава актуална информация към производителите.

На срещата се поставиха въпроси и по прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. По-специално внимание бе обърнато на необходимостта от даване на повече правомощия на службите на областно ниво, така че да бъдат скъсени процедурите по окомплектоването, придвижването и разглеждането на документацията при кандидатстване по програмата. Заместник-министър Цветан Димитров поясни, че е поет ангажимент за децентрализация до областно ниво на оперативните дейности.

Друг наболял проблем, който производителите припомниха на министъра и двамата му заместници, е за прилежащата земя към стопанските дворове. Процедурата по закупуването на земята е тежка и тромава и това спира развитието на всякаква дейност по тези обекти. Липсата на резервни части за обновяване на машинния парк, посочиха като друга пречка в работата си зърнопроизводителите.