Предизборно в петък МЗХ изплати проекти по мерки 121 и 214 от ПРСР

Предизборно в петък МЗХ изплати проекти по мерки 121 и 214 от ПРСР

В последния работен ден преди парламентарните избори в ДФ „Земеделие” бяха подписани договори на стопани за изплащане на субсидиите по две от мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Този предизборен ход на министерството обаче нямаше как да компенсира слабата му работа през мандата на Тройната коалиция, както и да мотивира фермерите да гласуват за настоящите си управници.

От информация, публикувана на 3 юни (петък)на интернет страницата на ДФЗ става ясно, че са подписани 229 договора за отпускане на финасова помощ по мярка 121 „Модернизация на селските стопанства”, а общата стойност на одобрените разходи по тях са 99 478 654 лв. Посочено е още, че над 3 850 000 лв. субсидии  е изплати ДФЗ на 649 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 214  „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013. Средствата са изплатени на кандидати, за които са извършени всички необходими проверки за допустимост. Резултатите не са показали несъответствия с изискванията за подпомагане, посочват от Фонда.

Логичният резултат обаче видяхме всички - при слаба работа през целия мандат, нямаше как хората да се подлъжат само заради дългоочакваното изплащане на проекти по ПРСР.

източник: Фермер.БГ