Предлагат се промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника

Предлагат се промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника

Министерският съвет предлага на парламента проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, съобщи правителствената информационна служба.

Документът конкретизира изискванията на Европейския съюз за осигуряване на безопасна работа на земеделската и горската техника, както и ефективно прилагане на системата за сертифициране и одобрение на типа.

Одобреният проект предвижда преструктуриране на специализираните администрации, като дейностите им се възлагат на една, в лицето на Контролно-техническа инспекция. Набелязани са и допълнителни изисквания към техниката по отношение на безопасността й при работа и движение.

Съгласно предлагания проект средствата от глоби и санкции ще се внасят по бюджета на Контролно-техническата инспекция, а не по сметката на ДФ „Земеделие”, както досега. /ИА "Фокус"