Предложение: Пасищата и мерите да са на директно подпомагане

  • 12.05.2022 22:41
  • 35
  • 0
  • Новини
Предложение: Пасищата и мерите да са на директно подпомагане

 

Да отпаднат изискванията и условията за попадане в слой „Площи, допустими за подпомагане“ на пасищата и мерите. Това предлагат 21 асоциации в животновъдния бранш, които вече са входирали своите общи предложения в Министерството на земеделието и Комисията по земеделие в Народното събрание.

 

Според тях е достатъчно бенефициентът да е животновъд и земята да е с начин на трайно ползване пасище, мера. Необосновано е в тях да се режат дървета, храсти, билки – все полезни за животните храни. По този начин се унищожава природата, а пасищата заприличват на летища, в които няма и едно дърво за сянка на животните, особено в горещини като тазгодишната. 

 

Съгласно европейските изисквания задължително условие, за да бъде отпусната помощта по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление. Задължението на животновъда е да пашува своите животни върху заявените от него пасища, мери. 

 

Асоциации: Предлагаме пасищата и мерите да са на директно подпомагане и да са включени в „Площи, подходящи за подпомагане“ по СЕПП и схеми като НР1, НР2, НР3, ПРП и ЗДП за животновъди. Задължително условие е извършването само на паша.

 

От бранша планират да направят запитване до Европейската комисия относно пасищата и подпомагането им чрез слой „Площи, подходящи за подпомагане“. 

 

„Има ли такава практика в останалите европейски страни или това е изискване само в България? Да не говорим, че този слой всяка година се премества или отнема на повечето животновъди, а в последните години се стига и до преместване на землищни граници“, обясняват от бранша. 

 

Другият важен въпрос пред животновъдите е т.нар. „правно основание“ за ползване на земеделските земи, както и сроковете и времето за извършване на проверките на пасищата. Те са категорични, че когато се правят нормативни промени, трябва да участват хора с опит, истински животновъди. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Добави коментар