Предстои прием на документи по мерки на МИРГ Бургас-Камено

Каква е дейността на МИРГ Бургас-Камено и какви мерки от Стратегията за местно развитие са планирани

  • 66
  • 0
  • Новини
Предстои прием на документи по мерки на МИРГ Бургас-Камено

Основна цел на МИРГ Бургас-Камено е да изпълни Стратегия за местно развитие, обяснява Неби Кехая – изпълнителен директор на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено.

 

На база човешките, природни и културни дадености са структурирани дейности и разходи, които могат да бъдат финансирани и да изпълнят заложените цели. Най-важното, Стратегията се нарича местна, защото има териториален обхват, който включва цялата община Камено и част от община Бургас.

 

Какви са плановете на МИРГ Бургас-Камено?

 

МИРГ Бургас-Камено съвместно с Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство разработва и отваря приеми за подбор на проекти по мерките, заложени в самата Стратегия. Те са насочени към привличане на инвестиции и подпомагане на сектор „Рибарство и аквакултури“ на територията на действие на Местната инициативна рибарска група. Всяка година има съгласуван график за приеми на годишна база, наречен Индикативна годишна работна програма (ИГРП), който се публикува на страницата на МИРГ и на eufunds.bg. ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием по всяка мярка на МИРГ Бургас-Камено, както и за ориентировъчни дейности и суми, за които ще може да се кандидатства.

 

В момента МИРГ Бургас-Камено работи усилено с Управляващия орган на програмата за намаляване на административната тежест за своите бенефициенти чрез опростяване на пакета документи, за да се улесни тяхната подготовка.

 

Този месец МИРГ Бургас-Камено планува отваряне на две мерки от Стратегията за местно развитие. 

 

Едната от тях е за развитие и популяризиране на идентичността на територията на МИРГ, която дава възможност на кандидатите да участват с проекти, насочени към подобряване на материалното и нематериално природно и културно наследство на територията на МИРГ. Документите по тази мярка са публикувани за обществено обсъждане до 27.10.2021г. и са достъпни на flag-burgas.org и eumis2020.government.bg. Тук могат да кандидатстват читалища, Сдружения с нестопанска цел и общините Бургас и Камено. 

 

Друга мярка, която е публикувана за обществено обсъждане, е за преработка на продукти от риболов и аквакултури, насочена към преработвателите на територията на МИРГ Бургас-Камено. Тя е за предприятия за преработка на аквакултури или такива, които искат да стартират тепърва – https://flag-burgas.org/. По нея е предвидено финансиране за закупуване на оборудване, включително фотоволтаични системи, дейности, свързани с подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд или въвеждане на системи за контрол на качеството и други.

 

Какви възможности дават другите мерки за бизнеса?

 

Предстои в най-кратки срокове да бъдат отворени и други две мерки – 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, насочена към регистрирани производители на аквакултури, и 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“, насочена към местните рибари с разрешително за стопански риболов.

 

Мярка 1.1 е насочена към рибарите и дава възможност да се финансират инвестиции за разнообразяване на тяхната дейност. По нея може да се кандидатства за до 75 000 евро безвъзмездна финансова помощ, като финансирането е 50% от програмата и 50% самоучастие.

 

Другата мярка, отново насочена към бизнеса, е за съществуващи стопанства за отглеждане на аквакултура. Тук може да се кандидатства за подобряване на материалната база, за инвестиции, свързани с производството, машини и оборудване, строително-монтажни работи – всичко, което е необходимо на едно стопанство, за да подобри и разшири дейността си. Двете мерки за производители и преработватели на аквакултури могат да осигурят безвъзмездна финансова помощ в размер до 100 000 лв., като отново процентът на съфинансиране е 50%.

 

Какво трябва да имат предвид тези, които искат да кандидатстват?

 

Програмният период е към края си и изпълнението на проектите трябва да е до 12 месеца или най-късно до 30.11.2023 г.

 

Кандидатите трябва да имат предвид и обхвата на територията на МИРГ Бургас-Камено. Няма ограничение за регистрация или седалище на фирмите, но всички дейности по проектите трябва да се извършват на тази територия – това е условието. Територията обхваща цялата община Камено, а от Бургас са включени квартал Победа, Акациите, Крайморие, Меден Рудник, местността „Ченгене скеле“, Долно и Горно Езерово, Северна промишлена зона, акваторията на езерото „Вая“, както и селата Извор, Маринка, Твърдица, Димчево, Братово, Равнец. 

 

МИРГ Бургас-Камено разработи клип за територията ни на действие и за популяризиране на рибарството и аквакултурите. Идеята на това видео е да пресъздаде и покаже нагледно какъв голям потенциал за развитие има на територията.

 

 

Какво друго ще посъветвате своите кандидати?

 

Всеки, който е решил или има намерение да кандидатства, или има въпроси от каквото и да е естество, може да се свърже с нас на имейл и телефон или да ни посети в офиса ни, който се намира в ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ (кметство Възраждане до бл.27). МИРГ Бургас-Камено Ви очаква!

 

 

Тази продукция и мерките на МИРГ Бургас-Камено са финансирани от Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 на Европейския съюз.