Прехвърляне на средства по мярка 121 - за земеделска техника предложиха в ДФЗ

Прехвърляне на средства по мярка 121 - за земеделска техника предложиха в ДФЗ

С официално входирани вчера в Държавен фон Земеделие ( ДФЗ ) документи, Българската асоциация на консултантите по европейски програми ( БАКЕП ) предлага прехвърлне на 1% от евросредствата от неатрактивните оси по Програмата за развитие на селските региони (ПРСР) към мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства”.

 

Предложението на БАКЕП е официално подкрепено от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) и от Българската асоциация на търговците на агротехника ( БАТА ).

 

Предложението ще бъде добавено към 5-та нотификация на ПРСР пред Европейската комисия ( ЕК ). БАКПЕП предлагат също да се извърши цялостен анализ на ресурсите по атрактивните мерки и така да се прецени реалната необходимост от допълнително финансиране по тях. Експертите считат, че в средата на програмния период са налични достатъчно данни за интереса на бенефициентите към определени мерки по програмата. А това е и причина за изчерпването на средствата по някои мерки, като 121.източник: Фермер БГ