През май при овощните, ягодоплодните култури и лозята продължава интензивна растителна защита

  • 1600
  • 0
  • Новини
През май при овощните, ягодоплодните култури и лозята продължава интензивна растителна защита

През май при овощните, ягодоплодните култури и лозята продължава интензивна растителна защита, задължително условие за получаване на качествена плодова реколта. През месеца трябва да продължат следцъфтежните пръскания при ябълката и крушата срещу икономически най-важните болести - струпясване и брашнеста мана (ябълката). Загубите от струпясване могат да достигнат до 90-95 на сто при благоприятни условия за развитие на болестта. Срещу струпясването при ябълката и крушата през периода от формиране на завръза до наедряването му до големина на орех се правят 3-4 пръскания през интервал от 8-10 дни. При сортовете ябълки чувствителни на брашнеста мана се прилагат фунгициди, ефикасни срещу двете болести, като топсин М 70ВП - 0, 15 на сто, скор 250 ЕК - 0, 02 на сто, трифмин 30ВП - 0, 075 на сто, фоликур 25ВГ - 0, 04 на сто, зато 50ВГ - 0, 015 на сто и др.

Срещу най-важните неприятели при семковите овощни видове - ябълков плодов червей, кръгломиниращ молец, листогризещи гъсеници и др., може да се направи комбинирано пръскане. Към посочените по-горе фунгициди се добавя подходящ, съвместим инсектицид, като талстар 10ЕК - 0, 03 на сто, децис - 0, 03 на сто, нуреле дурсбан - 0, 07 на сто, санмба 530ЕК - 0, 05 на сто, карате 2, 5ЕК - 0, 03 на сто, екалукс 25ЕК - 0, 15 на сто и др.

През май при дюлята трябва да продължи борбата срещу болестта загиване (мумифициране) на завръзите. След прецъфтяване на цветовете и при формиране на завръзите се третира с някои от следните фунгициди: байкор 300ЕК - 0, 15 на сто, сумилекс 50ВП – 0, 1 на сто и топсин М70ВП – 0, 1 на сто.