Презентация на гроздокомбайни Gregoire

  • 02.04.2021 11:32
  • 1934
  • 0
  • Новини
Презентация на гроздокомбайни Gregoire

Презентация на гроздокомбайни Gregoire - Римекс Агрохолдинг. Снимките са в лозови масиви на Винпром - Пещера