Презентация на гроздокомбайни Gregoire

Презентация на гроздокомбайни Gregoire

Презентация на гроздокомбайни Gregoire - Римекс Агрохолдинг. Снимките са в лозови масиви на Винпром - Пещера