Презентация на гроздокомбайни Gregoire

  • 25.06.2019 3:07
  • 1930
  • 0
  • Новини
Презентация на гроздокомбайни Gregoire

Презентация на гроздокомбайни Gregoire - Римекс Агрохолдинг. Снимките са в лозови масиви на Винпром - Пещера