Приемът на проекти по мярка 121 ще продължи до 24-и Август

  • 01.07.2019 6:50
  • 378
  • 0
  • Новини
Приемът на проекти по мярка 121 ще продължи до 24-и Август

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" ще продължи от 30 юли до 24 август.

 

Общият ресурс е 215 383 016 евро, от които 141 669 548 евро бяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката поради големия интерес от страна на земеделските производители.


В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за различни видове инвестиции, за които са определени целеви бюджети.


Финансовите средства за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112 и мярка 141 са съответно 20 млн. евро и 3 млн. евро.
За кандидатите с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания", подмярка „Биологично земеделие", субсидията е 32 млн. евро.


Целевият бюджет за сектор „Плодове и зеленчуци" е 25 млн. евро, а за проекти на земеделски производители и признати организации на земеделски производители - 61 669 548 евро.


Запазват се приоритетите за предложенията за постигане на стандартите на Общността в сектор „Мляко" и извън сектор „Мляко", както и за преминаване към биологично производство. Средствата за тях са приблизително 59 млн. евро.


Заповедта за прием и изискванията за кандидатстване съгласно наредбата са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки", „Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства".