Проекти по мярка 121 за земеделска техника се приемат до днес

Проекти по мярка 121 за земеделска техника се приемат до днес

Днес е последният ден, в който се приемат проекти за закупуване на земеделска техника, напоителни съоръжения, оранжерии, трайни насаждения и други по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Спирането на приема на проекти се налага заради недостигът на средства в частта на мярката за закупуване на техника с повече от 35 млн. лв.

Според заповедта на МЗХ приемът на проекти по останалите пера от мярка 121 ще продължи. Тези бюджети са предназначени за прилагане на Нитратната директива 15% от общия бюджет на мярката или 70,4 млн. евро; за инвестиции в животновъдни стопанства от сектор мляко (15% или 70,4 млн. евро); за инвестиции в животновъдни стопанства извън сектор мляко (15% или 70,4 млн. евро) и за инвестиции за биологично производство (5% или 23,5 млн. евро).

Пред Фермер.БГ министър Найденов заяви, че Министерството ще иска преструктуриране на бюджета по ПРСР от Брюксел като ще настоява към 121 мярка да бъдат пренасочени средства от по-малко предпочитаната мярка за подпомагане на полупазарни стопанства.

Преговорите с Брюксел ще продължат поне шест месеца. През този период проекти за закупуване на земедлска техника няма дда се приемат.