Проекти за земеделска техника по ПРСР ще се приемат през юли 2016 г. (ГРАФИК)

Проекти за земеделска техника по ПРСР ще се приемат през юли 2016 г. (ГРАФИК)
Проекти за земеделска техника по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се приемат през месец юли 2016 г. Това става ясно от публикувания индикативен график за прием на проекти по Програмата за следващата година

През месец юли се предвижда прием по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, а през септември прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.
 
През месец април се очаква да отвори приемът на проекти по Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП). 
 
От март до юни се очаква прием по мярката за хуманно отношение към животните.
 
Приемът по мярката за преработка – 4,2 е предвиден за края на октомври и началото на ноември. 
 
По Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите се очаква прием на заявления от август до октомври. 
 
Пълния индикативен график можете да изтеглите от тук: