Промени в обвързаната подкрепа за месодайни говеда – какво ново

  • 01.03.2022 18:52
  • 24
  • 0
  • Новини
Промени в обвързаната подкрепа за месодайни говеда – какво ново

 

Готови са проектите на интервенциите, които да регламентират обвързаната подкрепа за животните през новия програмен период. Те ще бъдат обсъдени на последното заседание на Тематичната работна група (ТРГ) на 30 декември. 

 

Относно доказването на реализация на месодайни говеда има лека промяна. Тя обаче не е в методологията, която се прилага от миналата година – тоест запазва се доказването с реализирани на пазара животни, а не с новородени телета както беше преди. Има промяна обаче по отношение на броя животни. 

 

Как се прилага схемата до тук? Минималната реализация по Схемите за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата, а за тези под селекционен контрол е 0,25 бр. Какво обаче обмислят от Министерството на земеделието за следващата ОСП? 

 

Предложението е реализацията на пазара чрез клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства, да бъде:

 

• 0,3 говеда за месодайни крави;
•  0,4 говеда за месодайни под селекция;  
• 0,2 говеда за застрашените от изчезване и автохтонни породи.

 

При определяне на размера на подпомагането ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема. Целта е да се насочи необходимият финансов ресурс към малки и средни ферми, мотивират се от Министерството.

 

Първите реакция в бранша засега са, че промяната е лека, но е стъпка в правилната посока. 

 

„Предложението на ТРГ е да вдигнат малко процента, което е съобразено с нашето искане. Отдавна не е достатъчно просто да маркираш едни телета и после те да изчезнат в небитието. Целта е да изсветляваме сектора и да може да се проследи тяхното движение. Нормално е вече да сме се научили да гледаме по-добре телетата, да ги запазваме живи и да ги реализираме успешно“, коментира за Агри.БГ Стоян Чуканов – председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар