ПРСР 2014-2020: Трите оферти за техника по мярка 4,1 остават! (ВИДЕО)

ПРСР 2014-2020: Трите оферти за техника по мярка 4,1 остават! (ВИДЕО)
Два метода на допустимост на инвестиционните разходи в мярка 4,1 Инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони са заложени в проекта на Наредбата към момента. Единият метод за оценка е т.нар. референтна база данни, а вторият е наличието на три незвисими оферти. 
 
Към настоящия момент наличието на три независими оферти ще се изисква във всички случаи, в които съответният актив или дейност не е включена в рефернтната база данни, обясни Владислав Цветанов от Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ, цитиран от Фермер.БГ
 
Идеята на МЗХ и ДФЗ е да доизграждат създадената до момента референтна база данни и всеки един кандидат да има възможност преди стартиране на приема и подаване на заявлението си за подпомагане по мярка 4,1, да провери на интернет страницата на Държавен фонд Земеделие, дали активът, който го интересува, е включен в референтната база данни.

Кандидатът няма да види референтната цена, но ще получи информация дали активът му е там или не. Ако активът не е включен, то кандидатът трябва да избере и предостави три съпоставими независими оферти, обясни Цветанов.

 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!