Работата на полето се планира по-добре чрез управление на информацията (ВИДЕО)

Работата на полето се планира по-добре чрез управление на информацията (ВИДЕО)
В стопанството на Боян Бурчин в района на Вълчедръм, навременната информация за машините и времето е от ключово значение при планирането на всички земеделски дейности. Земеделецът се занимава със зърнопроизводство, като обработва 13 хил. дка земя с традиционните за района култури– пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица. 
 
В неговото стопанство са внедрени редица технологии за прецизно земеделие, които спомагат за по-добра организация на работния процес, оптимизиране на производствените разходи, проследяемост на обработките и последващ контрол на извършените дейности на полето.
 

 
Полевите операции се извършват с точност от 2,5 см и всички те се записват от дисплея за навигация Trimble, което позволява в последствие да бъдат прегледани и анализирани.
 
"Аз държа изключително много, да се работи с новите технологии. Почти всички от моите машини, с изключение на най-старите, които са 2 на брой са оборудвани с почти пълния комплект от това, което се предлага от фирма Nik като оборудване за една машина. Използвам дисплей за навигация CFX-750 и автоматично управление – Trimble Autopilot, също така използвам тази техника и в моята пръскачка Berthoud", разказва Боян Бурчин.
 
Разпокъсаността на земята, която обработва земеделецът създава нуждата от прецизно очертаване на парцелите в точните им граници и навигиране на механизаторите спрямо различните задачи за деня, които стоят пред тях.

 
"Всеки един механизатор трябва да знае къде трябва да отиде за деня, в кой парцел точно, каква задача трябва да свърши. От друга страна когато завърши работния ден, изтеглям цялата информация. По този начин проверявам дали поставените от мен задачи са свършени в определеното място и по определения начин.С надграждане на оборудването се получава и следващия положителен елемент, че работейки в определения парцел, ние влагаме материалите, примерно когато се пръска. Тази технология позволява когато крилото на пръскачката или сектор на торачката с тяхната широчина излязат извън границите на нашия парцел, работата да се ограничи само в нашия парцел. Така получаваме икономия на препарати за растителна защита, на торове, а в същото време предпазваме и културите на нашите колеги, които са ни съседи на полето", споделя земеделецът.

 
За по-лесната обработка на получените от полето данни, преди три години фермерът решава да интегрира в своето стопанство технологията Connected Farm. Ето какво сподели той за безжичния пренос на данни и как му помага в ежедневната работа:
 
"Основно използвам Connected Farm, за да получа информация от работата на моите механизатори на полето. Преди да използвам програмата в пълния й обем, аз трябваше да си пренасям данните с някакво устройство, например, с флашка. Сутрин зареждам задачите, а вечер или на другия ден, ги изтеглям. Тъй като фирмата ми не се занимава само със земеделие, аз имам и други задачи, оттам се появи желанието във всеки един момент да поставям задачи и във всеки един момент да виждам какво става на полето". 

 
Земеделецът споделя, че управлението на задачите към механизаторите във всеки един момент е изключително важно за него и че му позволява да е в крак със случващото се на полето.
 
Под „всеки един момент“ имам предвид, че буквално, ако поставя задача и тя се изпълни за 30 минути след този интервал на 5 минута, ще мога да видя какво е свършено.
 
Connected Farm дава гъвкавост и независимост на фермера като му позволява да изпраща задачи към механизаторите, да наблюдава позицията на машините и да следи обработките в реално време от различни устройства. След едно натискане задачите се визуализират на дисплея в машината и механизаторите вече знаят каква обработка трябва да се извърши и на кое поле- така те могат безпроблемно да я извършат дори никога да не са били на въпросното поле. Това е удобство не само за фермера, но и за самите механизатори, споделя Боян Бурчин. 

 
От половин година фермерът използва метеорологична станция Pessl в своето стопанство, която му дава информация за моментните климатични условия в локацията, в която е поставена, като пази история и прави класическа 7 дневна прогноза за времето, както и така наречената агропрогноза с агрометеорологичен характер. 
 
"Това, което ползвам в момента основно е метеопрогнозата в сектора Агрометео прогноза. Аз основно освен, че си измервам количествата паднал дъжд, използвам информацията, за да мога да си избера и планирам в кои дни от предстоящата седмица, до четири-пет дни, са ми най-благоприятни за пръскане. Тоест метеостанцията ми помага най-добре да си планирам пръскането и торенето", споделя фермерът.
 
За времето, в което използва технологии за прецизно земеделие Боян Бурчин се е убедил, че прилагането на различни хардуерни и софтуерни решения е подобрило организацията на работата и повишило резултатите в неговото стопанство. 
 
"Това е един комплекс, който може да се използва от земеделските производители, които искат да използват иновации, да увеличават печалбите си, при обработката на по-малко земя. Всичко това няма да е възможно без използването на този вид технологии. Тези иновации не трябва да се взимат на парче, това е мое мнение, възможно е, но не трябва да се използват на парче, а комплексно. Навигацията трябва да бъде свързана с програмата, да бъде свързана с други такива подобни технологии като метеостанции и други". 
 
Зърнопроизводителят се доверява на Trimble, ConnectedFarm и Pessl, тъй като те му дават гъвкавост при разпределяне на задачи и взимане на решения и му позволяват да управлява стопанството си по-ефективно. "Спестяват време, увеличават точността и прецизността, правят икономия на материали, препарати за растителна защита и торове. На операторите е по-лесно да работят, на мен ми е по-спокойно когато те са на полето с включени навигации. Целият процес преминава на едно по-високо стъпало. Знаете се кой, къде, какво работи", обобщава земеделецът,
 
Повече информация за продуктите и услугите, които НИК предлага може да откриете на www.nik.bg и на телефон 02/974 43 33

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!