Равни директни плащания с тези на ЕС ще иска МЗХ дни преди евоизборите

Равни директни плащания с тези на ЕС ще иска МЗХ дни преди евоизборите

Съвсем в духа на предизборната кампания Министерството на земеделието и храните (МЗХ) реши да постави пред ЕС ново искане – този път за изравняване на българската субсидия по линия на директните плащания, с тази, която получават фермерите от старите страни членки на Европейския съюз. С това искане ще се обърне министърът на земеделието и храните Валери Цветанов утре по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Бърно, съобщиха от МЗХ.

България поддържа своята позиция, че директните плащания са задължителен елемент от Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), който трябва да продължи да се прилага. Директните плащания са гаранция за осигуряване на минимални доходи на фермерите и доближаването им към доходите от други икономически дейности. „Гаранция” – да, но не и в България...

България счита, че в процеса на опростяване и унифициране на схемата за единно плащане трябва да се използват предимствата както на Схемата за единно плащане на стопанство (SPS), така и на прилаганата в новите държави членки Схема за единно плащане на площ (SAPS). Необходимо е да се позволи на страните от съюза да приспособят своя избор към един достатъчно гъвкав модел, който осигурява еднакво ниво на директните плащания, е записано в позицията на страната. Интересно обаче какво точно се има предвид под „достатъчно гъвкав модел” – още по-удобен за „усвояване на средствата” не от фермерите, а от управляващите, може би?...

Редица още са изброените пожелателни точки в позицията на МЗХ, която министър Цветанов ще представи в Бърно. Настоящата реалност обаче е следната – Агроведомството ни отдавна изгуби и последните искрици вяра на българските фермери.

Едно е сигурно – проблемите в българското земеделие няма да се решат нито чрез предизборния PR, който си прави министър Цветанов, нито чрез този на ДФ „Земеделие” с натрапващата се реклама за единия милиард евро, които очакват българските земеделци от директните плащания...