Разплащателната ни агенция с най-ниска оценка от Брюксел

Разплащателната ни агенция с най-ниска оценка от Брюксел

Българската Разплащателна агенция, през която минават преките плащания за фермерите и субсидиите за развитие на селските райони, е получила най-ниската възможна оценка от Брюксел за дейността си.
След първия годишен одит на агенцията в края на миналата година, който трябваше да установи готовността й да разпределя европейските средства, евроекспертите по сертификация са оценили дейността й с най-ниската възможна оценка 1 (по скала от 1 до 5). 

Досега никой от земеделското министерство или фонд "Земеделие", където е Разплащателната агенция, не е съобщавал за оценката на Брюксел. На този фон съвсем логично дойде и последното засега предупреждение от Европейската комисия. Брюксел е изпратил до изпълнителния директор на фонд "Земеделие" Димитър Тадаръков предупредително писмо, че трябва да се преодолеят пропуските в работата на агенцията, съобщи в сряда Майкъл Ман, говорител на дирекция "Земеделие" в комисията. 

Проблемите

"Бяхме информирали българските власти, че сме открили проблеми в Разплащателната агенция, свързани с преките плащания за фермерите и с мерките за регулация на земеделския пазар", поясни в сряда говорителят на Еврокомисията. Затова в писмото до Тадаръков в края на март е посочено, че ако нередностите не бъдат изпълнени, министерството на земеделието трябва да постави фонда "на изпитателен период" за една година, докато не се разрешат слабостите. Те са свързани с "организационната структура" при разпределението на преките плащания и с "административния ресурс и информационните технологии" при управлението на Европейския фонд за развитие на селските райони. "Не са спазени определени критерии за акредитация, свързани с критериите за отчетност и вътрешен одит, а също и за недостатъчен административен капацитет в местните звена на агенцията", е записано още в писмото. Изпитателният период представлява стриктно наблюдение от страна на Брюксел при изплащането на субсидиите и контрола върху изпълнението на проектите, тоест частично отнемане на самостоятелността на българската агенция.

Писмото от Еврокомисията е в рамките на редовната процедура за оценка и затова е адресирано до изпълнителния директор на фонд "Земеделие" Димитър Тадаръков.