Разработиха чисто нова оперативна програма за сектор “Мляко”

Разработиха чисто нова оперативна програма за сектор “Мляко”

 

Групи и организации в сектор “Мляко и млечни продукти” ще могат да кандидатстват за първи път по оперативни програма. Новата интервенция е коментирана по време на заседание на Тематичната работна група (ТРГ) относно бъдещия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2023 г., научи Агри.БГ.

 

Новата интервенция е насочена към оперативни програми в сектор “Мляко и млечни продукти” и в много голяма степен се доближава до тази при плодовете и зеленчуците, като тук условията са малко по-облекчени.

 

Различното е, че в сектор “Мляко” интервенцията е насочена и към групите, и към организациите на производители. Другата разлика е, че тук не е вменен новия за сектор “Плодове и зеленчуци” задължителен ангажимент за изпълнение на екологични дейности, като липсва и определен процент за разходите, които трябва да бъдат заложени в оперативната програма, обвързани с изпълнението й.

 

По информация на Агри.БГ това е интервенция, която ще се прилага за първи път, благодарение на това, че ЕК най-накрая позволи оперативни програми да бъдат изпълнявани в сектор различен от този на плодовете и зеленчуците.

 

Отново ще се изпълнява се чрез представяне на оперативна програма, която следва да бъде одобрена от Държавен фонд “Земеделие”. Като е задължително нейната продължителност да бъде най-малко 3 или най-много 5 години. В оперативната програма организациите и групите следва да заложат целите, които са си поставили във визията за тяхната работа и чрез инвестициите, които смятат да изпълнят, те трябва да покажат как мислят да ги осъществят.

 

Оперативните програми на сектор “Мляко” се изпълняват от организациите на производители.

 

Нещо важно обаче за групите производители - те трябва да представят и т.нар план за признаване, като ангажимента е в рамките на периода задължително да станат призната организация на производители. В противен случай всички средства, които са им изплатени подлежат на възстановяване.

 

Финансирането и тук е обвързано с оборота. Касае се за 50% от извършените разходи за планираните действия и инвестиции в оперативната програма или 6% от стойността на предлаганата продукция. За сравнение при плодовете и зеленчуците е 4,1%.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар