Регистрацията и контрола на земеделската техника ще се правят по нова наредба

Регистрацията и контрола на земеделската техника ще се правят по нова наредба
Нова наредба ще урежда регистрациятa и контролa на земеделската и горската техника. Това се налага заради закриването на Контролно-техническата инспекция и поемането на функциите ѝ от областните дирекции „Земеделие“, които вече са орган по регистрация на техниката. 
 
Проектът на наредба за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника урежда: 1. общите изисквания за извършване на регистрация; 2. реда и условията за първоначална регистрация, промяната в регистрацията и прекратяване на регистрацията, включително и отчисляването; 3. съхранението и предоставянето на информация, свързана с извършената регистрация. 
 
По предложените промени в Наредбата е проведена работна среща с браншови организации под ръководството на главния директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” в МЗХ Николай Маринов, които нямат принципни възражения и несъгласия с представения проект на наредба, но ще представят бележки и конкретни предложения към  Министерство на земеделието и храните. 
 
Пълния текст на Проекто Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника можете да изтеглите от ТУК:
 
 
 
 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!