Римекс - представяне на Добрички панаир 2009

Римекс - представяне на Добрички панаир 2009

Римекс показа в Добрич нови по-рентабилни машини и нова финансова програма