Ръст на посетителите отбеляза провелото се изложение за агротехника - EIMA

Ръст на посетителите отбеляза провелото се изложение за агротехника - EIMA

Бум на посетителите беше отбелязан на приключилото вече изложение за агротехника – EIMA 2010. Посещаемостта нарасна с близо 20 % в сравнение с данните, отчетени през 2008 г. Изложението продължи от 10 до 14 ноември. Не само експерти в областта на селското стопанство и аграрната техника, но и множество млади хора и студенти посетиха събитието. Тази година входът на изложението беше свободен.


Множество представители на компаниите, произвеждащи селскостопанска техника, както и водещи фигури, ангажирани в отрасъл на селското стопанство, взеха участие на провелата се конференция по отношение на инициативите и перспективите за безопасността в земеделието.


Говорител на Ispel/INAIL съобщи, че сравнение с предходната година броят на инцидентите по време на работа за 2010 е по-малък. За предходната 2009 година са регистрирани 250 инцидента, а за 2010 година борят им е 220. Броят на смъртните случай по време на работа е спаднал от 159 на 102 случая. Подобряването на данните от статистиките е възможно не само поради напредъка на технологиите и системите за сигурност при селскостопанската техника, но и осъзнаването от страна на експертите на специфичните условия на труд в селското стопанство.


По време на изложението се състоя и презентация на проекта AirDrops, разработван от Celaidos Group и Trjeco, в основата на който са залегнали иновациите. В основата на проекта са климатичните промени, изчерпването на водните ресурси и интензивната нужда от тях. Благодарение на технологията AirDrops, необходимият воден ресурс за селското стопанство и за други нужди, може да бъде набавен директно от атмосферната влажност на въздуха, използвайки възобновимите енергийни източници като по този начин се осигурява максимална защита за околната среда.

 

Технологията AirDrops може да осигури необходимото количество вода за животните, малките земеделски стопанства, обществените зелени площи, оранжериите през цялата година на ниска себестойност А също така посредством нея може да се намали влажността на въздуха и разходите по поддръжка на засегнатите от влажността обекти, например.


Изложението приключи на 14 ноември като остави доволни както организаторите, отчели значителния ръст на посещаемостта през тази година, така и посетителите и производителите на селскостопанска техника.

 

© Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!