Румен Тодоранов: Пари ще има и след нас, важно е какво оставяме ние като фермери!

  • 09.05.2020 3:21
  • 4041
  • 0
  • Видео
Румен Тодоранов: Пари ще има и след нас, важно е какво оставяме ние като фермери!

Румен Тодоранов е героят на финала за тази година от рубриката "Моята ферма". Който го познава, знае че срещата с него е на късмет.