Селското стопанство 4.0: Земеделската техника се променя

Благодарение на науката, фермерите ще могат да отглеждат реколта дори в засушливи райони

Селското стопанство 4.0: Земеделската техника се променя

Следваща земеделска революция - Селското стопанство 4.0, трябва да използва технологиите не просто заради иновациите, но и с цел подобряване и удовлетворяване на реалните потребности на хората и промяна на начина на генериране на себестойност, пише AgroXXI.

 

Накъде върви световният пазар на трактори?

 

Очаква се до 2050 г. световното население да нарасне с 33%, достигайки 10 млрд. души. Към 2100 г. числеността на хората на планетата Земя ще бъде около 11,2 млрд. души. Ръстът на населението ще стимулира търсенето на хранителни продукти в геометрична прогресия. 

 

Пет са основните фактори, които ще влияят на световното земеделие и хранителната верига в бъдеще:

 

-    Демография;
-    Ограничени ресурси;
-    Климатични промени;
-    Хранителни отпадъци;
-    Правителствена политика.

 

Увеличаването на населението върви ръка за ръка с намаляване на плодородните земи. По данни на Световната здравна организация качеството на почвата ще се влоши повсеместно поради прекомерното използване на торове, обезлесяването и климатичните промени. 

 

До 2050 г. количеството на обработваемите и продуктивни земи ще възлиза на ¼ от общия обем, с който човечеството е разполагало през 1960 г. 

 

Покрай другите въпроси възниква още един: Кой ще се занимава със селско стопанство в бъдеще, когато климатичните промени все повече ще усложнят производството на богати реколти върху изтощени почви?

 

Пред обществото стои и друга сериозна задача – небалансираната верига на генериране на себестойност на храните. Хранителните отпадъци водят до дисбаланс. Над 30% от произведената храна се изхвърля всяка година. Междувременно 800 млн. души всяка нощ заспиват гладни. Поради това сред основните цели на селското стопанство 4.0 влиза балансирането на производството на храна и потреблението. То трябва да отчита както търсенето, така и веригата на ценообразуване и предлагането.

 

Като цяло селското стопанство 4.0 трябва да бъде устойчиво, да се базира на постиженията в науката и техниката, да използва сложни технологии, такива като роботи, датчици на температурата и влагата, аероснимки и GPS технологии. Тези постижения ще позволят на предприятията да повишат рентабилността си без вреда за природата. 

 

Селското стопанство 4.0 трябва да се стреми към независимост от огромни обеми прясна вода, синтетични торове и пестициди. Благодарение на науката, фермерите ще могат да отглеждат реколта в засушливи райони и да задействат ред недооценени ресурси, например морска вода за отглеждането на земеделски култури. 

 

трактор_antonio_carraro_модел_tigre_4000_102547

 

Според експерти градското фермерство през следващите години ще засили присъствието си в структурата на селското стопанство. Това ще стане с помощта на новите методи за земеделие – вертикално, аквапоника, производство на насекоми, отглеждане на водорасли, производство на култивирано месо и др. 

 

Добра новина е, че цифровите и технологичните постижения позволяват да се развие градското земеделие, понижавайки цената за производство.

 

Какво да очакваме при земеделската техника? 

 

Всяка година се създават нови стартъпи, развиващи се в сферата на земеделските технологии. Бил Гейтс, Ричард Брансън, Джек Ма и други известни личности инвестират огромни средства в хранително-вкусови компании. Японският милиардер Масайоши Сон наскоро вложи няколко милиона долара в стартъп за вертикално земеделие. 

 

Производители на селскостопански машини, които са технологични гиганти понастоящем, не спират да инвестират в технологии за прецизно земеделие, автоматизация и анализ на данни. 

 

Паралелно се работи върху все по-широко използване на изкуствения интелект в селското стопанство – в компютъризирани системи за водоснабдяване, безпилотни трактори и комбайни и др. 

Добави коментар