Сертифицираха тракторите ВТЗ по TUV

Сертифицираха тракторите ВТЗ по TUV

Европейската фирма "TUV", занимаваща се със сертифициране, издаде сертификат за качество за трактора ВТЗ 2048 АЕ.
Направените изпитание преди издаването на документа са били относно качеството на отделните технологични характеристики, условия за безопасност, комфорт и др.

Около 60 % от тракторите ВТЗ се пласират на пазарите от Източна Европа. Новият сертификат ще даде възможност на компанията да пробие и на Западно Европейския пазар.

Владимировският тракторен завод има капацитет да изнася около 100 от новите сертифицирани трактори, всеки месец за Западно Европейския пазар.