Ще има ли ОСП сигурен бюджет през 2021 г.?

  • 7
  • 0
  • Новини
Ще има ли ОСП сигурен бюджет през 2021 г.?

 

През последните дни ви разказахме за плановете на Европейската комисия (ЕК) относно бюджета за Общата селскостопанска политика (ОСП). Поговорихме и за мнението на Комисията по земеделие (COMAGRI) за разпределението на предвидените средства за сектор “Селско стопанство”. А сега е време да поговорим за бъдещо или какви реално са следващите стъпки и това, което предстои, така че ОСП да има сигурен бюджет през 2021 г.

 

Бюджетната процедура за проектобюджета на Европейския съвет за 2021 г. тази година е изключително забавена, коментира в свой анализ проф. Алан Матюс. 

 

“Освен това се усложнява значително от липсата на договорени тавани за различните направления, които по принцип трябваше да се договорят като част от Многогодишната финансова рамка (МФР)”, споделя мнението си анализаторът. Ето какво е неговото мнение относно това какво предстои през 2021 г.

 

Споразумението за МФР е отложено. Това се дължи отчасти на закъсненията на Съвета със заключително становище, а също и поради ситуацията, създадена от COVID-19. Комисията, от своя страна, направи предложение за проектобюджета за 2021 г., въз основа на собственото си предложение за МФР още от май 2020 г. Съветът обаче промени тези стойности в заключенията си за МФР два месеца по-късно - през юли 2020 г.

 

При подготовката за първо четене на бюджета, Съветът направи чисто техническа корекция на данните на Комисията. Освен това Съветът отложи представянето на своята крайна позиция, докато Комисията не представи доклада си за изменение на проектобюджета. И всичко това с краен срок - преди края на месец октомври 2020 г. Според Парламента, по този начин Съветът избягва да заеме политическа позиция относно бюджетните приоритети. 

 

Парламентът очаква да приеме своята бюджетна позиция на 11-12 ноември, след което ще има триседмичен период за дебати - до 7 декември, за да се постигне съгласие със Съвета.

 

Този график може да бъде нарушен, ако германското председателство на Съвета и преговарящите в Парламента за МФР не успеят да постигнат споразумение. ЕП предлага допълнителни разходи за подобрения по хоризонтални въпроси като справяне с климатичните особености и биологичното разнообразие. 

 

По време на писането на статията председателството на Съвета и преговарящите в Парламента все още изглеждат далеч по много от тези въпроси.

 

Какво значи това? Ако до края на месец октомври 2020 г. не бъде постигнато политическо споразумение за следващата МФР между Парламента и Съвета, тогава бюджетът за 2021 г. ще бъде приет въз основа на автоматичното удължаване на таваните и разпоредбите на МФР за 2020 г. Но общите бюджети в рамките на тези тавани все още ще трябва да бъдат договорени, което ще увеличи несигурността относно бюджета на ОСП през следващата година.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

Добави коментар