Ще има обвързано подпомагане само за автохтонните говеда

  • 28.03.2022 18:49
  • 9
  • 0
  • Новини
Ще има обвързано подпомагане само за автохтонните говеда

 

Още в средата на януари стана ясно, че автохтонните породи се отделят от схемите за обвързано подпомагане за месодайни говеда в отделна интервенция. Нейният проект се обсъжда на Тематична работна група, а предложението на Министерството на земеделието е следното.

 

Допустими за „Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи“ са земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си поне 20 крави от една застрашена от изчезване порода.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст над 22 месеца, като тук не е посочена горна граница, както е при останалите интервенции за обвързано подпомагане на животни.

 

Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Те могат да ги заменят с други, отговарящи на изискванията за подпомагане, към последния ден за подаване на заявления. Тук условието е да го направят до 20 дни от края на събитието и да уведомят Разплащателната агенция до 7 работни дни, следващи деня на фактическата замяна.

 

За доказването на реализация ще се изисква:

 

•    мляко или млечни продукти в еквивалент мляко – 2000 кг, като не се допуска доказване на реализация с документи за мляко за изхранване на животни в други стопанства;
•    или 0,25 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация.

 

При определяне на размера на подпомагането ще има модулация. Целта е да се насочи финансов ресурс към малките и средните ферми. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар