Слаба зърнена реколта се очертава в Ямболско

Слаба зърнена реколта се очертава в Ямболско

Над 147 000 декара с есенници в регион Ямбол са засегнати от природни бедствия и ниски температури, съобщи областната експертна комисия по зърнопоризводство. От наводнения са пострадали над 54 000 декара пшеница, 15 811 декара ечемик и 600 декара рапица. Засегнати от измръзване са общо 56 000 декара. От тях 31 270 декара пшеница, 22 595 декара ечемик, 500 декара тритикале и 2 000 декара рапица.

Напълно унищожени от измръзване са 20 425 декара. Най-много от пропадналите площи е ечемикът -13 568 дка. Напълно измръзнали са 6 677 декара пшеница и 180 декара тритикале. Следващото обследване на площите ще е преди жътвата през месец юни.