Снегът пази житните посеви от измръзване

  • 25.07.2022 20:40
  • 220
  • 0
  • Новини
Снегът пази житните посеви от измръзване

През най-студения месец на годината успешното презимуване на есенниците е в пряка зависимост от тяхното фенологично състояние и студоустойчивост, които са следствие от закалителните процеси, протекли в началото на зимата.

През първото десетдневие на месеца преваляванията от сняг имаха изключително важно значение, особено за късните ноемврийски посеви, които са в начален етап на развитие, недобре закалени и неподготвени за характерните януарски температури. 

През втората половина на декември, когато бяха регистрирани минимални температури от минус 15-17 градуса С, голяма част от тези зимни житни култури,  оцеляха в резултат на образувалата се снежна покривка. Засетите в агротехническия срок посеви с пшеница и ечемик посрещнаха зимата в много добро състояние във фазата на братене. Те са с много добра студоустойчивост като резултат на редувалите се в края на есента периоди с ниски положителни и отрицателни температури. Братилите посеви ще понесат без проблем през януари отрицателни температури от порядъка на минус 15 градуса С.

През по-голямата част на януари очакваните средноденонощни температури ще поддържат покоя при есенниците и трайните насаждения. Общо за месеца се прогнозират минимални температури над критичните за овощните видове, винените и десертните лозя.

През месеца очакваните валежи ще увеличат влагозапасите в двуметровия почвен слой, което ще създаде значителен резерв от влага за развитието на земеделските култури през пролетта. В резултат на дъждовната есен в края на декември в голяма част от полските райони на областта почвените запаси от влага в еднометровия слой достигнаха нива, близки до пределната почвена влагоемност.