Социална условност в новата ОСП - що е то?

Социална условност в новата ОСП - що е то?

 

Тема, която изключително много се дискутира на европейско ниво, е социалната условност. Тя касае изисквания, които земеделски стопани трябва да спазват по отношение на трудовото и социалното законодателство, като условие за получаване на пълния размер на субсидиите. Това обясни ръководителят на Координационното звено по ОСП към земеделското министерство Мария Христова, която взе участие в семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) - “Земеделие 2021”.

 

“През месец октомври в доклада си за ОСП, Европейският парламент (ЕП) прие текст, в който въвежда изискване земеделските стопани да спазват трудовото и социално законодателство. И то като условие за получаване на пълния размер на плащанията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и изобщо плащанията, по която и да е мярка”, разказа Мария Христова.

 

По думите й на европейско ниво има много различни виждания за тази идея. 

 

“Председателството на Съвета на ЕС представи три опции за дискусия. Първата опция е да бъдат намалени или изцяло спирани плащания на стопани, които не спазват трудовото законодателство. Втората опция е в стратегическия план да се предвиди описание какво държавата ще предприеме, за да адресира правилата за трудовото законодателство. И третата опция е да има определени текстове, в рамките на стратегическия план, като разпоредби, по отношение на хартата на основните права”, добави експертът.

 

Становищата след това предложения също са много различни. Като пример Австрия предприе инициатива, която впоследствие беше подкрепена от 12 държави членки - разказа Мария Христова.
 

“Идеята им е тази тема да се пренесе към националните служби за съвети в земеделието. Там да се проучи какво е прилагането на законодателството в сектор “Селско стопанство”, по отношение на спазването на основните права и едва след като се направи доклад, да се оцени дали в ОСП да се включват и такива задължения, които да бъдат условие за плащане за земеделските стопани. ЕП обаче не приема позицията на Австрия, така че следващите седмици предстои постигане на компромис дали ще има определени задължения, в рамките на кръстосаното съответствие за земеделските стопани да спазват определено законодателство”, уточни Христова.

 

Ясно е, че правила има и те са създадени, за да се спазват. Остава обаче да разберем дали ще бъде включено като условие спазване на трудовото и социално законодателство като задължително условие за получаване на субсидия. Темата остава въпрос на компромис от страна на Брюксел. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
asfsdf
на 11.01.2022 21:16
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://adultsayfa.blogspot.com/" title="adultsayfa">adult sayfa</a>
Добави коментар