Списъкът на черните овце в земеделието остава доброволен

Списъкът на черните овце в земеделието остава доброволен

 

 

Наближава 25-26 май, когато трябва финално да се реши съдбата на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Тогава ще се проведе така нареченият супертриалог, а междувременно на 11 май Регламентът за стратегическите планове беше отново обсъден на обикновен триалог. 

 

Едно от постигнатите съгласия касае задължителната дефиниция за активен фермер, която няма да изисква сравнение с други икономически дейности. Негативният списък на получателите на директни плащания обаче ще бъде доброволен, се посочва в последния бюлетин за ОСП на земеделското министерство. 

 

За младите фермери ЕП може да приеме 3% минимален дял за плащанията, който е предложен от Португалското председателство. Тук се вземат предвид разходите по двата стълба. 

 

За малките фермери ЕП може да се съгласи да отпадне прага от 1250 евро и да се определи праг от 5 ха. 

 

За обвързаната подкрепа беше постигнато предварително съгласие по списъка с продукти, който ще бъде проверен и финализиран на техническо ниво. 

За преходната национална помощ ЕП показа гъвкавост за приемане на предложенията на Съвета. Тя ще се дава за още 7 години, но с нова референтна дата – 2018 г.

 

Ограничава се помощта за широкомащабна инфраструктура до широколентова структура. Подкрепата за стартирането на бизнес за неземеделски дейности ще важи само за проекти за местно развитие. 

 

По инструментите за управление на риска ЕК ще предложи текст за нивото, на което следва да се прави изчисление на загубите (ферма или продукт). 

По отношение на преразпределителното плащане Съветът предлага 7,5%, докато ЕП и ЕК поискаха 12%. 

 

Всички тези, както и останалите отворени въпроси ще бъдат обсъдени отново на супертриалог на 25-26 май. Целта е да се постигне политическо споразумение между трите съзаконодатели и да се премине към конкретизиране на бюджетите в стратегическите планове.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар