Срокът на САПАРД се удължава до края на 2009 год.

Срокът на САПАРД се удължава до края на 2009 год.

Европейската комисия е одобрила предложението на еврокомисарката по земеделие Мариан Фишер Бойл да бъде удължен срокът за плащанията по програмата САПАРД в България с една година и те да се извършват до края на идната 2009 год. 

Удължаването действието на програмата САПАРД е като следствие на успешното изпълнение на плана за действие, разработен от ръководството на държавен фонд “Земеделие”- Агенция САПАРД в края на юли, одобрен от Европейската комисия в началото на август и изпълняван до края на септември, информираха от агенцията. 
 

Плащанията към бенефициентите на програмата по спрените мерки бяха възобновени в началото на октомври. Плащанията по останалите мерки по САПАРД не са спирани. Мерките, които остават за плащане по програмата са общо 10 на брой на немалката стойност около 280 млн. лева.