Стойчеви - представяне на Добрички панаир 2009

Стойчеви - представяне на Добрички панаир 2009

СД „Стойчеви” представя най-новите продукти на Great Plains и Zetor на Добрички

панаир 2009