Стопанството на Румен Тодоранов, с. Поликраище

Стопанството на Румен Тодоранов, с. Поликраище