Свилен Лозанов: Земеделците мислят все повече за опазване на почвата

В България се прави земеделие на световно ниво, каза новият изпълнителен директор на Тайтън Машинъри България

Свилен Лозанов: Земеделците мислят все повече за опазване на почвата

Свилен Лозанов заема поста изпълнителен директор на Тайтън Машинъри България то 1 февруари. В рамките на Годишния обзор на пазара на селскостопанската техника AgriTech Market на Трактор.БГ разговаряме за впечатленията му и каква е прогнозата му за 2022-а година. 

 

Изтеглете предходните издания на AgriTech Market

 


- Каква е тенденцията, която се очерта през 2021 година на пазара на земеделска техника? Какви са наблюденията Ви? 
Със сигурност 2021 година ще се помни, като рекордна в много насоки. Наблюдавахме сравнително прилични добиви при повечето култури в голяма част от страната, както и рекордни цени на продукцията. От друга страна цените на машините, семената и препаратите растяха със сериозни темпове, което провокира земеделските производители да инвестират включително в машини. Това доведе до рекордни продажби при повечето фирми, внасящи земеделска техника съпоставимо с годините, в които бяха активни различните мерки по ПРСР.

 

- Как пандемията повлия и влияе ли все още върху пазара на селскостопанска техника? 
COVID пандемията в комбинация с липсата на различни компоненти и суровини (чипове, каучук, желязо) повлия сериозно на сроковете за доставка, като при всички производители закъсненията бяха между 3 и 8 месеца. 
Все още тази тенденция се запазва, което принуждава земеделските производители да планират инвестицията в машини в период не по-кратък от една година. До момента повечето от тях бяха свикнали на изобилие по отношение наличностите на машини, но лично аз не виждам в близките 12-18 месеца възстановяване на регулярното производство и доставки. 

 

- В тази връзка как преориентирахте продуктовото си презентиране (обичайните полеви демонстрации) спрямо COVID ситуацията? 
Със сигурност COVID ситуацията повлия негативно на подобен тип мероприятия, но от друга страна интереса от страна на земеделските производители се увеличава поради липсата им. Доказателство за това е изложението БАТА Агро през изминалата година, което отбеляза рекордна посещаемост. Традиционно Българските земеделци са иноватори и категорично това, което правят е на световно ниво. От наша страна планираме възстановяване на този тип мероприятия в периодите в които заболеваемостта е ниска.

 

- Сушата или други климатични характеристики на годината повлияха ли на решението за покупка от страна на фермерите? В този контекст, търсеха ли се специфични машини? 
Не мисля, че през 2021 година сушата беше толкова сериозен фактор, както през 2020 г. Със сигурност имаше региони в страната, които бяха повлияни, но смятам, че не беше толкова значително както през 2020 г. Смятам, че тези климатични аномалии затвърдиха тенденцията към преминаване към минимални обработки и директни сеитби при не малка част от земеделците и генерално бих казал, че вече значително повече коментираме машини и технологични линии спомагащи за съхраняване на водния ресурс натрупан в почвата през есенно-зимния период.

 

- Оправдаха ли се очакванията Ви за пазара през 2021 г.? 
Категорично да, дори надвишиха всякакви очаквания и планове. Както вече споменах със сигурност 2021 ще бъде запомнена , като рекордна в много отношения.

 

- Повлияха ли отворените приеми по ПРСР на пазара и има ли ориентиране на стопаните към конкретни технологии? 
Със сигурност да. Основните запитвания и сделки, които сключихме във връзка с последния прием бяха ориентирани към прецизни и директни сеитби, навигационни системи и прави впечатление, че се увеличава интереса към все по-прецизни пръскачки въпреки значително по-високата им цена повлияно от високите цени на торовете и препаратите.                    


                            
- Кой вид машини - самоходни и инвентар - се купуваха най-много тази година? Каква е причината според Вас? 
Бих казал, че и за двата типа машини търсенето беше много по-високо от възможността за доставка, но традиционно запитванията за инвентар бяха малко повече. Причината според ме е, че земеделските производители все повече мислят в насока опазване на почвата, по-ефективната й обработка с минимални загуби на влага. Както споменах земеделието, което се прави в България е на световно ниво. 

 

- Споменахте цената на стоманата. 
Цената на стоманата е само част от проблемите, пред които са изправени производителите на машини. По-голям проблем според мен е липсата на чипове и липсата на гуми, което основно влияе върху доставките и забавянията. 

Със сигурност индексацията на цените от производителите провокира земеделците, обмислящи да инвестират в техника да го направят въпреки, че не са го планирали, защото в следващ момент ще платят същата машина значително по-скъпо. Както споменах, това е и една от основните причини за рекордните продажби на фирмите внасящи и предлагащи техника. 

 

- Има ли вероятност да останете без машини, които да предлагате на фермерите? 
На практика повишеното търсене остави и нашите дворове празни, както и на повечето фирми. Традиционно правим заявките към доставчиците между 6 и 10 месеца по-рано затова няма риск да останем без машини, но със сигурност скоро дворовете ни няма да бъдат така пълни, защото високото търсене наблюдавано през 2021 към момента е валидно и за настоящата година. 

 

- Как ще се компенсира намаленото предлагане спрямо търсенето, защото земеделците имаха нелоша година и реално финанси за купуване на машини има? 
Реално към настоящия момент няма механизъм с който можем да повлияем, защото производствените слотове са разпределени преди 6-8 месеца и поръчките вече са направени. Няма възможност за нови допълнителни поръчки, с възможност за доставка през настоящата година, като не вярвам ситуацията да е много по-различна при повечето вносители на техника. Към момента заявките за всякакъв вид машини, различни от вече поръчаните, са с доставка през 2023, а още по- интересното е, че има земеделци, които са готови да чакат дотогава с идеята да си купят желаната машина на сравнително по-прилична цена.

 

- Остават ли на фокус дигиталните решения и предпочитат ли се пред обикновените машини?
Категорично да. Липсата на работна ръка в земеделието и повишаването на цените на основните суровини изисква нуждата производството да бъде по-ефективно и дигиталните решения са неразделна част от този процес.

 

- Какви са наблюденията Ви върху пазара с машини втора употреба? Има ли спад или ръст в този сегмент, според Вашите данни? 
Със сигурност това е част от пазара, които ще има ръст всяка година, а през 2021 година той беше значителен за нас. Този процес според мен е съвсем естествен предвид количеството нови машини доставени през последните над 10 години. Очертава се в бъдеще пазара на втора употреба да заема все по-голяма част от бизнеса със земеделски машини.

 

- Каква е прогнозата Ви за 2022-а година? 
Очаквам тя да не е много по-различна от 2021 година. Факт е, че картината по отношение на цени на продукцията, цени на различните суровини, доставки на машини и др. не се е променила значително и няма изгледи да има значителни промени в близките 12-18 месеца. Надявам се и при земеделците 2022 година да бъде поне толкова успешна колкото беше 2021, а ние като компания ще се стремим да спомогнем за техния успех с каквото можем.

 

Вижте още: