Тайтън Машинъри организира в Кнежа презентация на окопната сеялка Vaderstad Tempo

  • 19.04.2022 6:30
  • 829
  • 0
  • Новини
Тайтън Машинъри организира в Кнежа презентация на окопната сеялка Vaderstad Tempo

Тайтън Машинъри България АД организира полева презентация на новата окопна сеялка Vaderstad Tempo. Събитието ще се състои на 12-и Април ( четвъртък ) от 11,30 ч. в землището на Земеделска кооперация "Изгрев" в град Кнежа. Представянето на новата технология за сеитба на окопни култури ще бъде до 7-и стопански двор в Кнежа, на входа на града от Плевен.

 

С Tempo изсяването може да бъде извършено с висока скорост, като това не влияе на прецизността и точността.

 
Иновационен и гениален дозиращ механизъм

Дозиращият механизъм Gilstring е сърцето на Tempo и извършва сеитбата удивително добре при почти всякакви условия. Той има голяма точност при висока скорост, комбинирана с минимална чувствителност на вибрации и наклони по полето. Тайната за постигането на това, е да се контролира движението на семето през целият му път. От бункера до почвата.

 
 
Power Shoot технология

 

Днес , повечето сеялки за окопни култури на пазара са на принципа на свободното падане на семето в семенния ботуш до почвата. С тази технология, семето е пуснато от механичен или вакумен апарат, и пада в изсяващият ботуш, благодарение на гравитацията. При висока скорост, вибрациите които се получават, карат семето да подскача в тръбата, като това означава, че се намалява голяма част от презизността.

Tempo от друга страна, използва налягането от дозиращият апарат, за да “изстреля” семето през късата и права тръба. Ние наричаме тази технология Power Shoot. Бързото преминаване на семената, намалява подскоците. Това, заедно с формата на тръбата осигурява голяма прецизност, дори и при висока скорост, като вибрациите и наклоните не оказват влияние.

 

Дозиращият апарат – ключов компонент

 

Дозиращият апарат е ключов компонент в Tempo, и една от тайните който стоят зад поразителния капацитет на машината. Комбиниран с голяма точност при висока скорост, и с минимална чувствителност на вибрации и наклони. За да се постигне това, VADERSTAD проектирaха дозиращ механизъм, който работи под високо налягане и е на малка дистанция от почвата. Също създадохa дозиращ апарат с ниска чувстителност за различните размери семена. Това прави Tempoизключителна машина, с голяма производителност и точност на изсяване. GertGilstring, проектант и дизайнер на Tempo

-
 
Калибровка на дозиращият апарат

Сеитбената норма се настройва изсяло от контролната станция, която е в кабината. Първо избираме броя на отворите върху измерителният диск. След това избираме колко броя семена искаме да изсеем на декар. И тогава избираме разстоянието между семената, в мм. За да оптимизираме настройките, можем да изпробваме всеки апарат да дозира по 200 семена, за да видим какви са пропуските. Това може да се прави преди стартирането на сеитбата, за да можем да направим оптимално добри настройки.

 
-
Бункери за семена

Семенните бункери имат капацитет от 70 л всеки. Този обем дава възможност на 8 редова машина да засее 200 дка без презареждане. При пълнене на бункерите, се отваря капакът, който се застопорява благодарение на метална пластина. Здравите капаци са направени от специален полиамид.

 

 -

Окачане с паралелограм

С паралелното свързване има торсионна пружина, която може да добави допълнителни 150 кг натиск. Това дава внушителните 325 кг за всеки апарат. Това е много важно, при сеитба на малко или необтаботени добре почви при висока скорост. Пружината може да бъде много лесно настроена без необходими инструменти.

 
-
Чистачи

Чистачите на всеки ред са опция при Tempo. Предназначението им е да почистят реда от растителни остатъци, буци и камъни. Много е важно да се настроят правилно за да могат да премахват само необходимото. Нуждата от чистачи при малко или необработена почва е огромна, или когато се прави сеитба в почва с много растителни остатъци.

-

 
 
-
Торовнасянето подобрява поникването. Ефектът от торовнасянето често, влияе добре върху растежа на посева
 
Combi като опция

На сеялката Tempo, торовнасянето (Combi) е опция. Големият бункер за тор е 1700 л, на 8 редовите и 1250 л на 6 редовите машини. Бункерът е разположен централно и лесно се зарежда с т.н. Big Bag, телескопични товарачи или разтоварващи шнекове. За да е по – лесен достъпа, има здрава и стабилна платформа от предната страна.

-

 
Въздушен транспорт

Торта се измерва със система, която е подобна на тази на известната сеялка Rapid, но вместо от земната гравитация, торта се транспортира в ботушите с помощта на въздух. При Tempo, се използва същият вентилатор за транспорта на торта и за създаване на налягането в изсяващите апарати.

 

Апарати за торовнасяне

Те са пружинно окачени и осигуряват натиск от 150 кг, като гарантират ефективността дори и при най тежките условия. Има възможност да се настройва разстоянието до изсяващият ботуш. Стандартната настройка е 5 см зад и под семето.

-

 

Кутия за микрогранули

Темпо, може да бъде оборудвана с кутии за микрогранули, които се поставят зад всеки бункер за семена и имат капацитет от 17 л. Това ги прави лесни за употреба и зареждане, като операторът има добър контрол върху количеството вътре. Калибровката и настройките се извършват от контролната станция в кабината.

 

Тестове за точност

При проектирането на изсяващият апарат, се съсредоточихме върху прецизността и скоростта, с минимала чувствителност към вибрации и наклони

 

 
Лабораторни тестове

В лабораторията, функцията на изсяващият механизъм беше тествана в различни условия – по нагорнище, надолнище, странични наклони. За да пресъздадем вибрациите от полето, ние първо ги измерваме там, и след това ги пренасяме в лабораторията. С това пресъздаване на реалността, в лабораторията ние можем да тестваме целият изсяващ апарат, хиляди декари, без значение от времето и условията.

 

 
Полеви тестове

При лабораторните тестове, правим изпитание само на една част от машината. При тестовете на полето можем да следим точността и работата на цялата машина. Точността на изсяването, работната дълбочина, здравината на изсяващият апарат, ефективността на колелата, които затварят браздата и т.н. Това е направено през сезон на сеитба, като след това се измерва разстоянието между посевите, дълбочината на посева и на торта.

 
 

Показания от лабораторните изследвания на Tempo, сравнено с конкуренти машини

 
Резултати от полевите тестове
 Измерване на разстояния

-     Гъстота на посева

-    Пропуски

-    Двойни посеви

-     Коефициент на вариация

-

 Коефициент на  вариация

0 - 20
Отлично
20 - 30
Много добре
30 - 35
Добре
35 - 40
Приемливо
40 - 50
Слабо
50 -
Много слабо
 
 

 
 
  
  
 
Резултати от полевите тестове в Унгария

Измерване на дълбочината на посева