Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

  • 17.06.2021 5:47
  • 2305
  • 0
  • Видео
Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

Компанията презентира пред земеделските производители начините за оптимизиране на машините в стопанствата им и опазването на почвите