Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

  • 24.05.2020 0:27
  • 2303
  • 0
  • Видео
Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

Компанията презентира пред земеделските производители начините за оптимизиране на машините в стопанствата им и опазването на почвите