Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

Компанията презентира пред земеделските производители начините за оптимизиране на машините в стопанствата им и опазването на почвите