Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

  • 11.03.2021 21:54
  • 2304
  • 0
  • Видео
Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

Компанията презентира пред земеделските производители начините за оптимизиране на машините в стопанствата им и опазването на почвите