Таван на плащанията би спестил над 58 млн. евро

  • 21.05.2022 6:56
  • 47
  • 0
  • Новини
Таван на плащанията би спестил над 58 млн. евро

 

Още при първото изслушване на екипа на ресорното министерство в парламентарната Комисия по земеделие стана ясно, че са разработени два варианта на въвеждане на таван и намаление на плащанията, като е възможен и трети – комбинация от двата.

 

Тогава бе направено уточнението, че за основа се вземат данни по СЕПП за 2019 г. и то без да се приспадат разходите за заплати и социални осигуровки. Представяме ви в детайли двата основни сценария и как те биха засегнали плащанията след 2023 г. по Схемата за основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП).

 

I вариант – твърд таван за намаляване със 100% сумата над 100 000 евро

 

Според анализа на земеделското министерство в този случай 98,83% от бенефициентите няма да бъдат засегнати от намалението на директните плащания. При групата производители под праг от 100 000 евро процентът от общо исканата сума е 66,42%. 

 

Около 1,17% от бенефициентите ще имат 100% намаление над прага от 100 000 евро. При тази група процентът от общо исканата сума е 33,58%. 

 

При първия вариант с твърд таван общата сума на намалението възлиза на 58 797 251 евро.

 

II вариант – постепенно намаляване на сумите, които надвишават 60 000 евро

 

•    с 25% за транша между 60 000 и 75 000 евро; 
•    с 50% за транша между 75 000 и 90 000 евро; 
•    с 85% над 90 000 евро.

 

В този случай 97,53% от бенефициентите няма да бъдат засегнати от намалението на директните плащания. При групата под праг от 60 000 евро процентът от общо исканата сума е 50,76%.

 

Подложените на диференцирано намаление:
•    между 60 000 и 75 000 евро са 0,63% от всички бенефициенти при 6,63% от общо исканата сума;
•    между 75 000 и 90 000 евро са 0,44% от всички бенефициенти при 5,61% от общо исканата сума;
•    над 90 000 евро (без установен таван) са 1,40 % от всички бенефициенти при 37% от общо исканата сума.

 

При втория вариант с намаляващо плащане могат да бъдат заделени 58 189 515 евро.

 

Сумата, която се очаква да бъде генерирана след намалението, по план трябва да отиде за допълнително преразпределително подпомагане и след това на други директни плащания, необвързани с производството. България може също така да използват целия или част от този ресурс за интервенции по Втори стълб чрез прехвърляне на средства.

 

И при двата сценария процентът на засегнатите бенефициенти е сравнително нисък – между 1,17% и 2,47%;

 

От Министерството на земеделието се опасяват, че ако се въведе намаляване на плащанията при праг над 60 000 евро може да се стигне до изкуствено разделяне на стопанствата, което е много трудно за доказване и санкциониране.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар