Таван на плащанията трябва да бъде национално решение

  • 09.01.2022 0:52
  • 27
  • 3
  • Новини
Таван на плащанията трябва да бъде национално решение

 

В момента служебният екип на Министерството на земеделието дооправя Стратегическия си план, който да определи правилата за фермерите след 2023 г. Чакаме с нетърпение и анализите за структурата на земеделските стопанствата и класифицирането им като много малки, малки, средни, големи и свръхголеми, както и какъв е техният икономически модел.

 

Междувременно се заговори и за така наречения Трети стълб под формата на гаранционни схеми за управление на риска, като в момента се прави анализ какви са възможностите за създаване на: 

 

•    Схема за запазване на земеделска дейност при кризисни събития: пазарни кризи; природни бедствия и катастрофични събития; екологични и епидемиологични кризи;
•    Схема за управление на пазарния риск в България и ЕС;
•    Схема за управление на пазарния риск в трети страни.

 

Друго, което се готви, са технологично-финансови карти за създаване и отглеждане на земеделски култури по 4 начина: конвенционално със и без напояване и биологично със и без напояване.

 

А докато чакаме, нека обобщим кои ще са онези решения за ОСП, които са свързани с промяна на закона, и кои са останалите ключови моменти, за които не е нужна законодателна регулация.

 

Национални решения, свързани с промяна на законодателство по Първи стълби за директни плащания

 

•    Прилагане на намаления и таван на плащанията;
•    Дефиниции за типовете стопанства;
•    Прилагане на определението за активен фермер, включително определяне на негативен списък на неизрядните бенефициенти.

 

Национални решения, свързани с промяна на законодателство по Втори стълб за развитие на селските райони

 

•    Определяне на национални компетентни органи по управлението, наблюдението и прилагането на Стратегическия план;
•    Размер на националното съфинансиране за интервенциите по линия на ЕЗФРСР;
•    Прилагане на не-ИСАК базираните интервенции чрез ИСУН;
•    Прилагане на хоризонтален подход Интегрирани териториални инвестиции, към който ЕЗФРСР допринася;
•    Прилагане на подхода ВОМР и определяне на национални компетентни органи.

 

Национални решения по ключови за Стратегическия план въпроси, за които не е необходима законодателна регулация

 

•    Определяне на инструментите и механизмите за въздействие, за да се постигнат изискуемите индикатори и измерими цели;
•    Приоритизиране на потребностите;
•    Преразпределяне на плащанията;
•    Модулация по схемите за обвързано с производството плащане;
•    Биологично земеделие – Национален план;
•    Доброволно прилагане на социалната условност от 2023 г.;
•    Трансфер между стълбовете;
•    Определяне на бюджети и ставки по интервенции;
•    Разпределение между двата стълба на бюджета за млади земеделски стопани;
•    Промяна на референтната година за Преходна национална помощ;
•    Екологична инфраструктура.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
Jack Smith
на 08.12.2021 8:11
Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd established in 2007,and is a professional manufacturer and supplier of respiratory products.And it is a company to sell China High Quality gas cartridge filter.If you are interested,Please contact us.
Jack Smith
на 16.11.2021 11:41
Guangdong Huaya Furniture Industrial Co., Ltd. is an innovative customized office furniture executive desk manufacturer integrating professional R & D design, manufacturing, global sales and after-sales service. The company is located in Shunde, Guangdong, the capital of furniture in China. It is also one of the earliest companies in China to launch customized products. The company has a professional design team, so far, the characteristics of multi-cultural is particularly obvious, Huaya gives the cultural connotation and style of furniture products is one of the keys to our success.
seo
на 02.10.2021 22:47
Have you guys tried working with Caldwells? I would really like to try to work with them since a lot of my colleagues have been recommending it to me because of their high quality products. https://caldwells.com/ this link to see their site.
Добави коментар