Таванът от 600 ха за преразпределително плащане увисна във въздуха

Таванът от 600 ха за преразпределително плащане увисна във въздуха

 

ЕК се колебае доколко ефективно е предложението на Министерството на земеделието преразпределителното плащане да важи за стопанства до 600 ха от догодина. Това е една от забележките, които Брюксел отправя към Стратегическия ни план.

 

Резюме на тези коментари, които все още не са видели бял свят и които по думите на министър Иван Иванов са 40 съществени от общо 405, беше представено на участниците в Тематичната работна група на 13 юни.

 

Така любимата на министерството форма на комуникация под формата на презентация бе качена и на сайта на ведомството, но, за съжаление, без особена конкретика и логическа последователност.

 

Например необходима е редакция на някои ДЗЕС, без да се уточнява на кои точно. Широколентовият интернет не е обхванат – не е ясно как ще бъде осигурено покритието в селските райони. Интервенциите за биосигурност в стопанствата и намаляване на антибиотиците и пестицидите трябва да бъдат насочени по-добре.

 

От ЕК се чудят още какъв ще бъде националният принос за постигане на целите на „Зелената сделка“ и затова искат допълнителна информация. Не е ясно още как взаимно ще се допълват екосхемите, интервенциите за агроекология и климат и инвестиционните интервенции.

 

В дневния ред на ТРГ бяха представени още коментари и предложения от общественото обсъждане на проекта на Стратегически план. Те са включени в таблица, която обаче не съдържа отговор на Министерството на земеделието дали ги приема, или не. От фермерските организации фигурират единствено Българска асоциация биопродукти (БАБ), Национална био асоциация (НБА), и АЗПБ.

Проектът на Стратегически план бе предаден в края на февруари тази година, след което бе качен за обществено обсъждане до 31 март. По думите на много браншови представители те се чувстват като параван, без реално министерството да зачита техните мнения и предложения. В този случай едва ли е случайна ниската им активност при общественото обсъждане.

 

Нещо повече. Съгласно постановление на Министерския съвет от 2019 г. Министерството на земеделието има задължение да организира три обществени обсъждания на проектоплана в административни центрове на три различни области. Такива реално не са осъществени. Затова представителите на фермерите планират да вземат нещата в свои ръце, като организират национален земеделски форум, на който да поканят представители и на земеделското министерство и на ЕК.

 

Целта е да се избяга от презентационната форма на държавната администрация и да се получи реална дискусия за това, какви правила за подпомагане на фермерите са нужни от 2023 г., така че хем те да станат конкурентни на колегите си от другите страни членки, хем да отговорят и на очакванията на Брюксел. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар